Misją klubu sportowego UKS de La Salle jest:

  1. Dbanie o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym.
  2. Dbanie o wszechstronny rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
  3. Dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem samodyscypliny, obowiązkowości, zarządzania czasem, nauczania gry fair-play, prawidłowych reakcji na stres, dobrego ukierunkowania emocji,
  4. Nauczanie współpracy z rówieśnikami nauczycielami i trenerami.
  5. Podnoszenie na wyższy poziom zdolności motorycznych poprzez różne formy treningu ogólnorozwojowego, ukierunkowanego i specjalistycznego.
  6. Nauczanie i doskonalenie poszczególnych dyscyplin.