13
Wrz

Informacja dla nowych zawodników sekcji judo klubu UKS DE LA SALLE

Informujemy, że koszt uczestnictwa w zajęciach judo w ramach sekcji judo klubu UKS DE LA SALLE wynosi 50 zł płatne na konto lub u trenera prowadzącego zajęcia.

Dane do przelewu:

Uczniowski Klub Sportowy De la Salle

NUMER KONTA DO WPŁAT: 17 1500 1171 1211 7005 4478 0000

tytuł przelewu: imię i nazwisko zawodnika

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest posiadanie stroju do judo oraz przyniesienie wypełnionej deklaracji klubowej. Można ją odebrać bezpośrednio u trenera lub pobrać w linku poniżej:

Deklaracja: Deklaracja Członkowska

Strój do judo można kupić we własnym zakresie lub skorzystać ze sklepu klubowego. Link do strony sklepu poniżej:

http://www.gdsport.pl/sklep-kluby/1/c/548-uks-de-la-salle-gdansk

W razie pytań proszę o kontakt: m.podgorczyk@gmail.com

 

13
Cze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 28 czerwiec 2018

na terenie Szkoły im Św. Jana de La SALLE odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

UKS de L a SALLE

Pierwszy termin godz. 18,00 Drugi termin godz 18,15 Program Walnego Zebrania Sprawozdawczego Uczniowskiego Klubu Sportowego De La Salle 1/ Otwarcie Zebrania 2/ Wybór Przewodniczącego 3/Wybór Komisji Skrutacyjnej , Protokolanta, Komisji Wniosków i Uchwał 4/Przyjęcie regulaminu obrad 5/Sprawozdanie Zarządu 6/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 7/ Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat 8/ Dyskusja i wolne wnioski 09/ Zamknięcie zebrania

Za Zarząd