Sekcja Narciarstwa Alpejskiego UKS De La Salle działa od listopada 2008 roku, była i jest utrzymywana ze składek rodziców i sponsorów. Zaangażowanie członków Klubu, zawodników sekcji i trenerów zaczęło przynosić wymierne efekty sportowe i wychowawcze. Sekcja Narciarska w ciągu tych kilku lat wychowała kilkunastu licencjonowanych w PZN zawodników, a liczba trenujących narciarstwo alpejskie w tej chwili to około 30 osób.

    Do naszej Sekcji należą dzieci i młodzież z całego Gdańska w wieku od 6 do 18 lat dla których przygotowaliśmy zajęcia sportowo-wychowawcze o profilu narciarskim.