15
gru

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu

Gdańsk 15 grudzień 2020

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego de La Salle zwołuje na dzień 07-01-2021 Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu.

Miejsce Szkoła de La Salle/on-line godz. 17:00

Cel : Zmiana statutu

Dopisanie do statutu:

  • Par. 9 punkt 7 “propagowanie profilaktyki uzależnień.”
  • Par. 10 punkt 7 „współpracę z podmiotami które prowadzą działania w profilaktyce uzależnień.“

Przyjęcie tekstu jednolitego.

Dokonanie tych zmian jest warunkiem przystąpienia do Konkursu Grantowego organizowanego przez Urząd Miasta Gdańsk.

W imieniu Zarządu

Kazimierz Jarowicz