13
Cze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 28 czerwiec 2018

na terenie Szkoły im Św. Jana de La SALLE odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

UKS de L a SALLE

Pierwszy termin godz. 18,00 Drugi termin godz 18,15 Program Walnego Zebrania Sprawozdawczego Uczniowskiego Klubu Sportowego De La Salle 1/ Otwarcie Zebrania 2/ Wybór Przewodniczącego 3/Wybór Komisji Skrutacyjnej , Protokolanta, Komisji Wniosków i Uchwał 4/Przyjęcie regulaminu obrad 5/Sprawozdanie Zarządu 6/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 7/ Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat 8/ Dyskusja i wolne wnioski 09/ Zamknięcie zebrania

Za Zarząd